Den gamle ejendom fra 1924, i dag kaldet ”Fritidshuset”, ligger på en helt central placering i kommunen lige overfor Rungsted Kyst station. Fritidshuset udbydes til salg, så der sikres en levende plads ved Rungsted Kyst station samtidig med, at der holdes fast i de historiske kvaliteter.

Bevaringsværdig bygning ved Rungsted Kyst station

Fritidshuset og den tilhørende matrikel ønskes udviklet, så det understøtter visionen om at udvikle og bevare området ved Rungsted Kyst station, som et levende og historisk velbevaret område med både det historiske stationsanlæg med tilhørende boliger og remise samt karakteristiske bevaringsværdige bygninger. Fritidshuset hører under sidstnævnte kategori, hvorfor det er besluttet at bevare bygningen og dens arkitektoniske kvaliteter. Tilsammen danner bygningerne en fin ramme om et stationstorv, der i henhold til Udviklingsplanen for området netop skal udvikles med henblik på et velbevaret, kulturhistorisk, levende og karakterfuldt byrum.

Understøt et liv og en åbenhed på Stationspladsen

Udbudsmaterialet muliggør en varieret anvendelse af Fritidshuset i form af bolig, kontor, serviceerhverv, liberale erhverv og aktiviteter inden for sundhedssektoren. Dertil stilles krav til køber vedr. udvikling af de tilhørende udearealer, således at Fritidshuset i sin fremtidige form understøtter et liv og en åbenhed på Stationspladsen, som understøtter den eksisterende grønne karakter i området.

Tilbudsfristen er den 1. maj 2021.

Klik her for at downloade udbudsmaterialet.