Rungsted Kyst området

For at sikre en robust plan med stort ejerskab skal området udvikles via en proces hvor  borgere, aktører i området og øvrige interessenter involveres 

Læs mere om historien omkring Rungsted Kyst Station

Forløbet med at udvikle området er inddelt i fire faser, se proces- og tidsplan her

Hold dig orienteret om afholdte og kommende møder her

Nyheder

Borgermøde

Torsdag d. 25. april afholder Hørsholm Kommune borgermøde om udkast til udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde.