Rungsted Kyst området

For at sikre en robust plan med stort ejerskab skal området udvikles via en proces hvor  borgere, aktører i området og øvrige interessenter involveres 

Læs mere om historien omkring Rungsted Kyst Station

Forløbet med at udvikle området er inddelt i fire faser, se proces- og tidsplan her

Se opsamling fra midtvejsdialogmødet den 30/1 2019

Nyheder

Begejstret for engagement og input

Den 11. juni afholdt Hørsholm Kommune borgermøde på Rungsted Skole, hvor over 120 lokale naboer og andre interessenter mødte op.