EFFEKT arkitekter skal stå i spidsen for udarbejdelse af en udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

Nu skydes processen for alvor i gang – Kig forbi Åbent Hus arrangement i ventesalen på Vestre Stationsvej torsdag d. 29. november i tidsrummet 16.00 – 17.30. Hvor du kan høre mere om visionen, opgavebeskrivelsen og den fremadrettede proces, samt møde EFFEKT arkitekter.

Efter at have gennemført en intens udvælgelsesproces har Hørsholm Kommunes valgt EFFEFT Arkitekter til udarbejdelse af en udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde. EFFEKT skal med CFBO og Trafikplan som underrådgivere udarbejde en robust fremsynet plan for området.

Borgmester Morten Slotved siger:
”Vi er yderst tilfredse med valget af EFFEKT Arkitekter, som har sat et stærkt hold til at samarbejde med kommunen, borgerne og interessenter i de kommende måneder. Til åbent hus arrangementet på torsdag er det allerede muligt at møde EFFEKT og jeg håber, at mange har tid og lyst til at lægge vejen forbi åbent hus arrangementet”

Mandag aften d. 26. november blev opgavebeskrivelsen for udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Opgavebeskrivelsen danner grundlag for, at de valgte rådgivere kan udarbejde er en robust og realiserbar udviklingsplan. Med udviklingsplanen skal det undersøges, hvordan og i hvilket omfang Rungsted Kyst stationsområde kan udvikles, med afsæt i de stedspecifikke kvaliteter og i synergi med de aktiviteter, funktioner og aktører, der allerede er i området.

Hørsholm Kommune er en mindre grundejer i området. Det har derfor været vigtigt, at alle grundejere, lokale centrale aktører og borgere i området har haft mulighed for at bidrage med viden om området og input til, hvad der kan gøre det endnu mere attraktivt i fremtiden. Udviklingsplanen skal udarbejdes på baggrund af et godt, tæt og dialogbaseret samarbejde mellem rådgiver, kommune, DSB samt interessenter og borgere.

Åbent Hus

Til Åbent Hus arrangementet kan man hilse på EFFEKT Arkitekter. Eftermiddagen vil ikke være programsat, så der er rig lejlighed til at stille spørgsmål til kommunen og rådgiverne, samt at høre mere om den vedtagne vision og opgavebeskrivelse for Rungsted Kyst stationsområde 

EFFEKT arkitekter

EFFEKT har stor erfaring med udarbejdelse af udviklingsplaner. Firmaet er bl.a. vinder af Roskilde Stationsområde og Vinge masterplan, samt masterplan for Helsinge Haveby, og Den Blå Kant i Svendborg. Arkitektfirmaet har endvidere udviklet og realiseret byggeri indenfor bl.a. boliger, erhverv og offentlige institutioner. Se mere på www.www.effekt.dk

Teamet består udover EFFEKT af Trafikplan og CFBO, CFBO er specialiseret i strategisk byudvikling mm. Og Trafikplan er et rådgivende ingeniørfirma.

Dialogen fortsætter

Næste borgermøde finder sted den 30. januar 2019, hvor alle borgere og lokale interessenter inviteres til en midtvejsdialog. Her vil EFFEKT præsentere forskellige udviklingsmuligheder for området, og arkitekterne vil høre jeres feedback.

Se opgavebeskrivelsen samt bilag på hjemmesiden

På hjemmesiden www.rungstedkyst.horsholm.dk kan du fortsat holde dig orienteret om arbejdet med udviklingsplanen for området ved Rungsted Kyst Station. Input fra forløbet hidtil er tilgængelige på denne hjemmeside, endvidere kan man finde opgavebeskrivelsen samt de bilag, der knytter sig hertil.